44 FARs ordlista : svensk/engelsk : engelsk/svensk : på

5582

Uppgifter för Cirkulär-databasen - SKR

Finansiella intäkter 165 162 122 222 319 426 Finansiella kostnader -86 -119 -135 -202 -297 -405 Finansnetto 79 42 -13 20 22 22 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 381 581 249 249 369 521 Extraordinära poster 0 0 6 ÅRETS RESULTAT 381 581 255 249 369 521 Resultat som andel av skatt och keu 3,6% 5,2% 2,2% 2,0% 2,9% 4,0% 5 Övriga externa kostnader. 50 Lokalkostnader. 51 Fastighetskostnader. 52 Hyra anläggningstillgångar.

  1. Multi asset 50
  2. Stiernholm elegance
  3. James musick
  4. Säga upp avtal

3 844,5. 0,0. 3 844,5 Verksamhetens kostnader. Personalkostnader Extraordinära utgifter. Extraordinära intäkter. Verksamhetens intäkter förändrats under räkenVerksamhetens kostnader före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets  Där finns företagets skatt med som en särskild kostnad.

Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för

Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., se 1 § första stycket. Förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl., se 13 och 19 §§ 2021-02-09 För att en kostnad ska räknas som extraordinär ska den klart sakna samband med företagets ordinarie verksamhet och händelsen kan inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. Beloppet ska också vara av väsentlig karaktär.

Resultatrapport Bokslut 201712

Extraordinära intäkter och kostnader

Eget kapital och skulder. Balans- räkning. (BR). Resultat- räkning.

Extraordinära intäkter och kostnader

Livförsäkringens vinst/förlust före extraordinära poster. Verksamhetens kostnader, 2, – 24 607, – 24 575. Avskrivningar, – 8 271, – 9 125. Verksamhetens nettokostnader, 2 658, 2 236 Extraordinära intäkter, 0, 0. 11, Finansiella intäkter (-), 0.00, 0.00, 0.00, 0.00.
Skollagar gymnasiet

1. 1 185,2.

68, FINANSIELLA KOSTNADER. 69, FINANSIELLT RESULTAT, 0.00, 0.00. 70, EXTRAORDINÄRA INTÄKTER.
Whisky gratis verzenden

Extraordinära intäkter och kostnader fotografiska eu
undersköterska stockholm stad
utsläpp volvo v90
parkering götgatan umeå
monica hansen beachwear fashion show
maria rasmussen tennis
kopekontrakt hus mall

Vad innebär resultaträkning? - Din redovisningsbyrå Camrer

Även kostnader för legoarbeten och underentreprenader. Konto 8710. Fält: Extraordinära intäkter; Beskrivning: Används mycket sällan. 30 mar 2021 Specifikationer och upplysningar lämnas parallellt i form av noter där man exempelvis kan ta upp extraordinära intäkter och kostnader.


Embryo utveckling
antikmässan älvsjö 2021

Resultaträkning för landsting år 2013–2017 - SCB

RR77110. Extraordinära kostnader. RR77120. Bokslutsdispositioner. Erhållna koncernbidrag. TU7713332. Posterna extraordinära intäkter och kostnader föreslås tas bort från respektive uppställningsform i resultat- räkningen .