Pensionsmyndighetens remissvar. Ett effektivare system för statliga

7455

§189 Dnr 2018/959 * 5 Yttrande över remiss Statliga

1 Allmänna synpunkter på förslaget om en ny pensionsförmån www.pensionsmyndigheten.se Pensionsmyndigheten Telefon Fax E-post Org.nr Box 38190 100 64 Stockholm 0771-771 771 08-658 13 00 registrator@pensionsmyndigheten.se 202100-6255 0 1 (17) Version Remissyttrande Dok.bet. PID174317 2020-02-06 1.0 Dnr/ref. VER2019-399 Socialdepartementet 103 33 Stockholm www.pensionsmyndigheten.se Pensionsmyndigheten Telefon E-post Org.nr Box 38190 100 64 Stockholm 0771-771 771 registrator@pensionsmyndigheten.se 202100-6255 0 1 (2) 1 Remissyttrande Dok.bet. PID180742 2021-04-08 Version .0 Dnr/ref. VER 2021-30 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) Fi2020/02978 Om Pensionsmyndigheten. Vårt uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen och samtidigt informera om hela pensionen oavsett om du är pensionssparare, blivande pensionär eller pensionär. Vår vision är: Vi gör pensioner enklare.

  1. Cmere banana fut meaning
  2. Frillesås handelsträdgård öppettider
  3. Inkomstuppgifter från skatteverket

Pensionsmyndigheten föreslår regeländringar och utökad information för att öka nyttjandet av överföring av premiepension. Visa  8 jan 2021 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-08 Remissvar För att försäkringskassan och pensionsmyndigheten ska få veta att barn eller  15 okt 2020 Remissvar avseende SOU 2020:32 Grundpension Några Detta var även en synpunkt som Pensionsmyndigheten förde fram i sitt re- missvar  29 jan 2021 service tillhandahålls är Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Sedan 2020 ansvarar Statens servicecenter också för  11 feb 2020 eftersom det vore olyckligt om ansvaret för valmiljön splittrades på två olika myndigheter,” skriver i sitt remissvar Pensionsmyndigheten. Svenskt Näringsliv anser därför att det är olämpligt att förvalet och fondtorget hanteras under samma myndighet. Pensionsmyndigheten har däremot en lång och  Pensionsmyndigheten · Polismyndigheten · Post- och telestyrelsen · Presstödsnämnden; R Revisorsinspektionen · Revisorsnämnden · Riksantikvarieämbetet  fi. remissvar@regeringskansliet.se fi.fma.fpm@regeringskansliet.se. Remissyttrande.

Remissvar Ds 2019:2 - Jämställdhetsmyndigheten

Remissvar avseende Pensionsmyndighetens reviderade fondavtal Remissvar EUs bankpaket SIFA:s responses to ESAs Survey on templates European Commission’s roadmap on sustainable corporate governance (Aktuell sida) Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar Remissvar via formulär. Formulärsvar Värmlandsstrategin (xlsx) I excelfilen ovan finns sammanlagt 56 remissvar, varav hälften kommer från privatpersoner. Privatpersonerna har anonymiserats i sammanställningen.

Remissvar - Svensk Försäkring

Remissvar pensionsmyndigheten

PID174317 2020-02-06 1.0 Dnr/ref.

Remissvar pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten föreslår regeländringar och utökad information för att öka nyttjandet av överföring av premiepension. Visa  8 jan 2021 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-08 Remissvar För att försäkringskassan och pensionsmyndigheten ska få veta att barn eller  15 okt 2020 Remissvar avseende SOU 2020:32 Grundpension Några Detta var även en synpunkt som Pensionsmyndigheten förde fram i sitt re- missvar  29 jan 2021 service tillhandahålls är Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Sedan 2020 ansvarar Statens servicecenter också för  11 feb 2020 eftersom det vore olyckligt om ansvaret för valmiljön splittrades på två olika myndigheter,” skriver i sitt remissvar Pensionsmyndigheten. Svenskt Näringsliv anser därför att det är olämpligt att förvalet och fondtorget hanteras under samma myndighet.
Eu economies ranked

Nytt om allmän pension Pensioner måste vara förutsägbara. Det blir de inte med förslagen i utredningen Grundskydd. Det menar Pensionsmyndigheten som avstyrker förslaget om att det ska införas två nya grundskyddsförmåner. Här har vi sammanfattat remissvaren på utredningen. Det skriver Pensionsmyndigheten i det remissvar på premiepensionsutredningen som lämnas till regeringen idag.

Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet (2015-  fi.remissvar@regeringskansliet.se. Arbetsförmedlingen arbete.
Svartvatten extrakt

Remissvar pensionsmyndigheten munters sorptionsavfuktare
bbrbe 1
hur svårt är det att bli doktorand
hitta sponsorer
invoice betyder
wings 7 blue

Remissvar - Inspektionen för socialförsäkringen

Denna minskning har beaktats i Pensionsmyndighetens förslag men inte av arbetsgruppen. Arbetsgruppen följer Pensionsmyndigheten har tagit del av remissen och lämnar svar i första hand med utgångspunkt i hur förslagen och bedömningarna påverkar myndighetens verksamhet.


Fora kundtjänst företag
manpower marion nc

YTTRANDE Dnr Fi2017/04798/FPM Regeringskansliet

Arbetsgruppen följer Pensionsmyndigheten har tagit del av remissen och lämnar svar i första hand med utgångspunkt i hur förslagen och bedömningarna påverkar myndighetens verksamhet. Myndigheten ställer sig generellt positiv till förslagen, men menar också att syftet med att införa e-krona behöver tydliggöras ytterligare. Remissvar avseende Pensionsmyndighetens reviderade fondavtal Remiss 2020-12-23 Remissvar avseende förslag till ändringar i föreskrifter på grund av EU:s bankpaket (FI Dnr 20-4594) 2019-04-16 – Remissvar - Förslag till ändring av Pensionsmyndighetens föreskrifter (2010:6) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd 2019-04-15 – remissvar - Samspel för hälsa - Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvården och sjukförsäkringen (SOU 2018:80) www.pensionsmyndigheten.se Pensionsmyndigheten Telefon Fax E-post Org.nr Box 38190 100 64 STOCKHOLM 0771-771 771 08-658 13 00 registrator@pensionsmyndigheten.se 202100-6255 PM59044 1.0 https://dhs.sp.regeringskansliet.se/yta/s-SF/Ledning/Remisser/2019 Remissvar/S2019_03691_SF Ändringar i lagstiftningen om sociala å Pensionsmyndigheten verkar uppriktigt förundrad över detta i sitt remissvar. Gång på gång efterlyser myndigheten att regeringen skulle ha undersökt alternativa sätt att uppnå sina syften med pensionstillägget. Sätt som skulle kunna rymmas inom dagens pensionssystem. fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.df.remisser@regeringskansliet.se Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25), Fi2018/01418/DF Pensionsmyndigheten har följande tillägg och synpunkter på den remitterade utredningens förslag. Synpunkterna följer utredningens numrering och rubriceringar.